Algemene voorwaarden B&B Heerlyck Oisterwijk

Wij heten u van harte welkom in onze B&B en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

ALGEMEEN

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Heerlyck Oisterwijk, gevestigd aan Hoogstraat 31a in Oisterwijk.
 • Ruud Krah en Mariëlle van den Heuvel zijn eigenaar en beheerder van B&B Heerlyck Oisterwijk. Zij kunnen zich laten vervangen door een familielid of kennis.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en de hoofdhuurder dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B Heerlyck Oisterwijk zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Alle gebruikers dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan de gebruikers, bij overtreding van deze Algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Heerlyck Oisterwijk ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van B&B Heerlyck Oisterwijk dienen zich te houden aan het onderstaande huishoudelijk reglement.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

1             Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan (op basis van beschikbaarheid) mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via het reserveringsformulier op de website (www.heerlyckoisterwijk.nl) worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B Heerlyck Oisterwijk een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief.
 • Op de website wordt verwezen naar deze Algemene voorwaarden.
 • De hoofdhuurder moet minimaal 21 jaar oud zijn.
 • Voor het reserveren van een verblijf bij B&B Heerlyck Oisterwijk worden geen extra kosten in rekening gebracht.

2             Betaling

 • De verblijfskosten dienen voor aankomst te worden voldaan op het bankrekeningnummer van de eigenaar (NL13 RABO 0314 9874 36 t.n.v. Heerlyck Oisterwijk V.O.F.) of dienen bij vertrek contant of per pin te worden voldaan.
 • De actuele tarieven vindt u terug op de pagina ‘Prijzen & Arrangementen’ op onze website.

3             Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij het daardoor vrijgevallen appartement alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij tijdige annulering tot twee weken voor de ingangsdatum vindt volledige restitutie plaats.
 • Bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum betaalt de contractant een vergoeding van 25% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.
 • bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum betaalt de contractant een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs aan de beheerder
 • Bij annulering op de dag van de ingangsdatum betaalt de contractant 100% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.
 • Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de eigenaar.

4             Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom in uw verblijf.
 • Op de dag van vertrek kunt u tot uiterlijk 11.00 uur gebruik maken van het appartement.
 • In overleg is het mogelijk om van bovengenoemde tijden af te wijken.
 • Bij voortijdig vertrek vindt helaas geen restitutie plaats.
 • Ter legitimatie zullen wij u bij aankomst vragen uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

5             Ontbijt

 • Het ontbijt serveren wij in overleg in uw appartement of bij mooi weer in onze patiotuin.
 • Het tijdstip van ontbijt vindt in overleg plaats tussen 8.00 uur en 10.30 uur.

6             Uw verblijf

 • Wij vragen u vriendelijk om geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, te voorkomen.
 • Gebruik door derden van B&B Heerlyck Oisterwijk is niet toegestaan.
 • Zonder toestemming en zonder bijbetaling is het niet mogelijk dat bezoekers in B&B Heerlyck Oisterwijk blijven overnachten.

7             Veiligheid en Milieu

 • U kunt voor de deur betaald parkeren. Op ca. 100 m afstand is een parkeerplaats waar gratis geparkeerd kan worden.
 • Wij vragen u vriendelijk uw appartement tijdens uw verblijf schoon en netjes te houden.
 • Afval kunt u deponeren in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
 • Een E.H.B.O. doos kunt u vinden in een van de keukenkastjes.
 • Wij vragen u vriendelijk de aanwezigheid van verdachte personen direct aan ons te melden.
 • B&B Heerlyck Oisterwijk is niet ingericht op het meenemen van huisdieren.
 • Het appartement is rookvrij. In de patiotuin naast het appartement kunt u roken.
 • Het appartement is geschikt voor een overnachting met maximaal 4 personen.

B&B Heerlyck Oisterwijk is 24 uur per dag voor onze gasten toegankelijk. Wij wensen u een zeer aangenaam en ontspannen verblijf bij ons toe.

Uw gastheer en gastvrouw,
Ruud Krah en Mariëlle van den Heuvel
(Oisterwijk, 1 december 2016)